Asbest Inventarisatie

Een asbestinventaris is een attest met daarin een lijst van asbesthoudende materialen die in een pand aangetroffen worden. Er bestaan twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve inventaris. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'.

Vanaf 23/11/2022 is een dergelijk attest verplicht bij de verkoop voor huishoudelijke – en niet huishoudelijke eenheden indien het pand dateert van voor 2001. De algemene delen van een appartementsgebouw zijn asbestplichtig vanaf 2025. Vanaf 2032 zal iedere gebouweigenaar met een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 verplicht zijn om over een geldig asbestinventarisattest te beschikken, los van een eventuele verkoop.

Als deskundige asbestinventariseerder kijken we de volledige locatie waarop uw pand is gebouwd na. We brengen de asbestverdachte materialen in kaart en rapporteren deze in een overzichtelijke digitaal verslag op het platform van OVAM dat tevens raadpleegbaar is in de woningpas van uw pand.

Onze deskundigen beoordelen uw woning en zullen van bepaalde toepassingen stalen nemen. Deze zullen nadien door een erkend labo geanalysseerd worden waarna u defenitief uitsluitsel krijgt of de toepassing asbest bevat of niet.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de geplaatse materialen en traject ervan, hebben we volgende zaken nodig indien die ter beschikking zijn:

1.Bouwplannen
2.Omgevingsvergunning
3.Bestekken
4.Facturen
5.Relevante informatie over de opbouw van uw pand

Bestel uw Asbest Inventarisatie