Elektrische keuring

Uw huishoudelijke elektrische installatie wordt gekeurd om uw veiligheid te garanderen en uw woning te beschermen. Dankzij de keuring beperkt u namelijk het risico op lichamelijk letsel of op brand door een slecht werkende installatie.

Een keuring van een huishoudelijke elektrische installatie is verplicht bij:

  • de indienststelling van een nieuwe installatie
  • een aanzienlijke uitbreiding van de installaties
  • een belangrijke wijziging van de installaties
  • een tijdelijke installatie o.a. bouwplaatskasten (werfkasten)
  • de verkoop van uw woning
  • of een verzwaring van de aansluiting
  • De schema´s worden nagekeken tijdens de administratieve controle.
  • Tijdens de visuele controle vergelijken we de schema´s met de reële toestand en bekijken we of het elektrisch materiaal correct gebruikt en geplaatst is.
  • De differentieelschakelaars worden getest tijdens de controle door beproeving.
  • Tot slot is er nog een controle door meting, we voeren dan een aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting uit.

Na de controle en de goedkeuring ontvangt u het verslag dat u nodig heeft voor de verzekeringsmaatschappij of de notaris.

Bij een negatief besluit moet de nieuwe eigenaar binnen de 18 maanden vanaf de datum van de verkoopsakte zijn installatie heraanbieden voor controle.

Tijdens de keuring is het noodzakelijk dat de elektrische installatie toegankelijk is.

Om de keuring vlotter te laten verlopen, raden wij u aan om een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak- en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) van uw installatie bij de hand te houden.

Bestel uw Elektrische keuring