EPB Ingrijpende renovatie

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

Sinds 1 januari 2006 is een (ver-)bouwproject EPB-plichtig, als er een bouwvergunningsaanvraag of melding nodig is voor het project.

Pas op: een aantal van de geplande werken zijn mogelijk niet-vergunningsplichtig. Toch is de EPB-regelgeving van toepassing op het volledige gebouw(-deel) waarvoor een stedebouwkundige vergunning aangevraagd of melding ingediend is.

Na de controle ontvangt u een certificaat dat door onze energiedeskundige wordt opgemaakt. Daarin vindt u:

  • de uitdrukking van de energieprestatie van uw woning aan de hand van een kengetal* en met aanduiding van referentiewaarden op een kleurenschaal.
  • aanbevelingen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren, zodat u energiezuiniger kunt wonen.

* Het kengetal is een cijfer dat het mogelijk maakt om verschillende woningen met elkaar te vergelijken. Het kencijfer is echter geen maat voor het werkelijke energieverbruik van de woning. Dat werkelijke energieverbruik is immers afhankelijk van de leefgewoontes van de bewoner.

Onze energiedeskundige komt bij u ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen en verzamelt gegevens over de opbouw van de gebouwschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de installatie voor sanitair warm water. Als er geen plannen voorhanden zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Onze energiedeskundige kijkt alle documenten na die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen.

Bestel uw EPB Ingrijpende renovatie