EPC

Wens je een woning of appartement te verhuren of te verkopen? Dan ben je als eigenaar verplicht om een EPC van het woongebouw te laten opmaken door een erkend energiedeskundige. Dit certificaat moet beschikbaar zijn van zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden. In samenwerking met verschillende deskundigen bieden wij deze keuringen aan in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië.

Bent u van plan uw woning (huis, appartement, studio, studentenkamers) te verkopen of te verhuren? Dan moet u een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-koper, of aan de kandidaat-huurder indien de huurovereenkomst een langere looptijd heeft dan 2 maanden. In Wallonië heeft de looptijd geen belang. Het energieprestatiecertificaat is van toepassing op elke woning die uit een leefruimte, een toilet, een douche/bad en een keuken/kitchenette bestaat.

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. U mag het gedurende die periode overdragen bij verkoop of verhuur van de woning.

Na de controle ontvangt u een certificaat dat door onze energiedeskundige wordt opgemaakt. Daarin vindt u:

  • de uitdrukking van de energieprestatie van uw woning aan de hand van een kengetal* en met aanduiding van referentiewaarden op een kleurenschaal.
  • aanbevelingen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren, zodat u energiezuiniger kunt wonen.

* Het kengetal is een cijfer dat het mogelijk maakt om verschillende woningen met elkaar te vergelijken. Het kencijfer is echter geen maat voor het werkelijke energieverbruik van de woning. Dat werkelijke energieverbruik is immers afhankelijk van de leefgewoontes van de bewoner.

Onze energiedeskundige komt bij u ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen en verzamelt gegevens over de opbouw van de gebouwschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de installatie voor sanitair warm water. Als er geen plannen voorhanden zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Onze energiedeskundige kijkt alle documenten na die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen.

Bestel uw EPC