Gas keuring

De (her)keuring van uw gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken op te sporen, en op die manier brand en explosie te voorkomen. Door de verwarmingsinstallatie te controleren, kunnen we gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig detecteren.

Deze keuring is verplicht voor het openstellen van de gasmeter en bij de uitbreiding van elke gasinstallatie.

De keuring van gasinstallaties is in de drie Gewesten van het land verplicht.

Tijdens de keuring gaan we na of de installatie conform de geldende normen uitgevoerd is.

We doen een visuele controle van:

en we voeren een dichtheidsproef uit.

In de meeste gevallen van CO-intoxicatie zijn onvoldoende geventileerde ruimten de oorzaak.

 • de toevoer van de verbrandingslucht
 • de afvoer van de verbrandingsproducten
 • de leidingen
 • de manier waarop de buizen verbonden zijn
 • de wijze van plaatsing
 • de verbinding van het toestel met de binnenleiding

Na de controle en de goedkeuring van de aardgasinstallatie ontvangt u het attest dat nodig is voor het openstellen van de gasmeter.

Bij een negatief besluit is het noodzakelijk dat u de vastgestelde inbreuken zo snel mogelijk verhelpt en vervolgens een nieuwe controle aanvraagt.

Tijdens de keuring dienen de verschillende onderdelen van de gasinstallatie altijd toegankelijk te zijn.

Wij vragen u ook om de volgende elementen klaar te houden of aan te wijzen:

 • het attest van de installateur of het document van de doe-het-zelver met een schematische voorstelling van de aanwezige leidingen en toestellen*
 • de leidingen en de verbindingen
 • de verbruikstoestellen
 • de schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien noodzakelijk)
 • de uitmonding van het verbruikstoestel
 • de luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk)

* Onze inspecteur bezorgt u bij aanvang van de keuring gratis een dergelijk formulier, dat u op dat moment kan vervolledigen en ondertekenen in de hoedanigheid van installateur. Alleen documenten met het holografisch logo worden aanvaard. Er worden geen blanco formulieren vooraf opgestuurd.

Opgelet: Onze expert dient over een meetpunt te beschikken waarop de testinstallatie kan worden aangesloten

(T-stuk met kraan en stop).

Bestel uw Gas keuring