Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving of "bevindingsstaat" is een tegensprekelijk opgemaakte schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed, meestal voor de aanvang van (ver)bouwwerkzaamheden. Met name bevat de plaatsbeschrijving een gedetailleerde opsomming, eventueel vergezeld van foto's, van de schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) van een eigendom.

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Tijdens de plaatsbeschrijven kijken we de staat van de woning na waarin deze zich op die moment in verkeerd. Al deze vaststellingen worden grondig op papier gezet om latere discusie te kunnen vermijden.

U mag een gedetaillerde beschrijving verwachten na de inspectie. Deze schriftelijke plaatsbeschrijving kan u dan aan de huurovereenkomst toevoegen.

U hoeft niets te voorzien van documenten gedurende de plaatsbeschrijving.

Bestel uw Plaatsbeschrijving