Riool keuring

In Vlaanderen, regenwater en vervuild water worden afzonderlijk afgevoerd om de waterzuiveringsinstallaties optimaal te laten functioneren. De werking is namelijk beter als het vuil water niet verdund is door regenwater.

In Vlaanderen is deze keuring verplicht:

  • bij nieuwbouw
  • bij renovatie
  • bij de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op de openbare weg
  • op vraag van de rioolbeheerder

Wij kijken na of het hemelwater via een recuperatieput en een bezinkpunt naar de hemelwaterriolering wordt afgevoerd. Verder gaan we na of het vervuild water naar de vuilwaterriolering wordt afgevoerd en of er geen verbindingen zijn tussen de hemelwaterafvoer en de vuilwaterafvoer.

Bij een positief besluit ontvangt u een certificaat waarmee de rioolbeheerder de aansluiting op de riolering kan uitvoeren.

Bij een negatief besluit is het noodzakelijk dat u de vastgestelde inbreuken zo snel mogelijk verhelpt en vervolgens een nieuwe controle aanvraagt.

Tijdens de keuring dient de rioleringsinstallatie altijd toegankelijk te zijn.

Ook kijken we na of de volgende elementen aanwezig zijn:

  • een installatie voor regenwaterrecuperatie
  • een aansluiting RWA (regenwaterafvoer)
  • een aansluiting vuilwaterafvoer of DWA (droogweerafvoer)
  • een 'as-built' rioleringsplan

Bestel uw Riool keuring