Stookolietank keuring

Er zijn ten minste twee goede redenen om uw stookolietank te laten controleren. In de eerste plaats is het bij wet verplicht om bodemverontreiniging te voorkomen. In tweede instantie is het in uw eigen belang om een lek te voorkomen. Weglopende stookolie betekent immers verlies van dure brandstof, en bovendien wordt u als eigenaar van een pand waar een verlies van olie in de bodem vastgesteld wordt, verplicht om een bodemsanering te laten uitvoeren.

In Vlaanderen, tot een inhoud van 5000 liter.

  • is een keuring verplicht voor de indienststelling van een ondergrondse of een bovengrondse stookolietank
  • is een vijfjaarlijkse periodieke keuring verplicht voor een ondergrondse stookolietank.

In Wallonië, vanaf een inhoud van 3000 liter:

  • is een keuring verplicht voor de indienststelling van een ondergrondse of een bovengrondse stookolietank
  • is een tienjaarlijkse periodieke keuring verplicht voor een bovengrondse stookolietank
  • is een tienjaarlijkse periodieke keuring verplicht voor een ondergrondse dubbelwandige stookolietank
  • is een tienjaarlijkse, vijfjaarlijkse of driejaarlijkse periodieke keuring verplicht voor een ondergrondse enkelwandige stookolietank, afhankelijk van de leeftijd van de tank

In Brussel:

is een keuring niet verplicht, maar wel sterk aan te raden voor indienststelling van uw tank. Ook de periodieke keuringen die daarna volgen, worden aangeraden.

We doen een visuele controle van de stookolietank, met inbegrip van de overvulbeveiliging, het lekdetectiesysteem, de inkuiping en eventueel de kathodische bescherming, we voeren een dichtheidsbeproeving uit en controleren op eventuele verontreiniging buiten de tank.

Na de controle en de goedkeuring ontvangt u een attest en een zogenaamd groen plaatje (of groene dop), dat we ter hoogte van de vulopening van de tank aanbrengen. Dankzij die markering mogen stookolieleveranciers brandstof leveren.

Bij een negatief besluit is het noodzakelijk dat u de vastgestelde inbreuken zo snel mogelijk verhelpt en vervolgens een nieuwe controle aanvraagt.

Tijdens de keuring dient de stookolieopslagtank altijd toegankelijk te zijn.

Ook moeten de volgende onderdelen aanwezig zijn:

  • het reservoir
  • de leidingen
  • de overvulbeveiliging
  • en eventueel het lekdetectiesysteem of de inkuiping voor bovengrondse tanks.

Bestel uw Stookolietank keuring